دستگاه رشته بری تک پخت ، تجربه تولید آسان

تک پخت مهربان برترین تولید کننده دستگاه رشته بری در ایران ، با دانش و تلاش کارشناسان خود ، دستگاه های زیر را جهت تسهیل عملیات تولید رشته طراحی و تولید نموده است :

دستگاه رشته بری پهن کن و برش سر هم