تولید رشته

دستگاه تولید رشته صنعتی تمام اتوماتیک تک پخت

دستگاه تولید رشته صنعتی یا خط تولید مکانیزه رشته محصولی جدید از تک پخت تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست تولید بیش از 3000 کیلوگرم رشته در هر شیفت کاری دارای سه برش مجزا با انتخاب اتوماتیک بدون دخالت دست و مزایایی بسیاری که کار تولید شما را بسیار آسان ادامه مطلب…

تولید رشته

تولید رشته با دستگاه پهن کن و برش سر هم RS-G1

تولید رشته کاری طاقت فرسا بوده و شاغلین در این صنف از خستگی ناشی از این کار شکایت می کنند. اکنون گروه تولیدی تک پخت مهربان ، با تجربه چندین ساله و با اتکا به دانش فنی کارشناسان خود، این دستگاه را طراحی نموده است . این دستگاه با دارابودن ادامه مطلب…

دستگاه برش رشته

دستگاه برش رشته تک برش تک پخت

در بیشتر روستاهای کشور هستند زنان خانه داری که برای گذران روزگار خود اقدام به تولید رشته در خانه خود میکنند. تولید رشته به شیوه سنتی کاری طاقت فرسا به خصوص برای زنان خانه دار می باشد. دستگاه تک برش تک پخت این کار را برای شما آسان خواهد نمود. ادامه مطلب…