تولید رشته آش و پلویی در کشور ما صورت سنتی، کارگاهی و صنعتی انجام می شود .

از جمله فرآورده های خمیری حاصل از آرد گندم، انواع رشته مانند رشته پلویی و رشته آشی است .

رشته از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و غلات قرار می گیرد.

با توجه به کاربرد و مصارف گوناگون انواع رشته ها، اطمینان از کیفیت مطلوب محصول و بهداشتی بودن آن نقش مهمی در تامین سلامت افراد دارد.

این مقاله به اختصار به بیان روش تهیه، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی ، میکروبی و بهداشتی مطلوب این فرآورده می پردازد.

رشته آشی

فرآورده ای است که از مخلوط کردن آرد گندم ، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف عمل آوری به وسیله دستگاه، تولید میشود.و سپس خشک می گردد.

رشته پلویی

از مخلوط کردن آرد گندم ، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف عمل آوری به صورت رشته های نازک تر از رشته آشی تولید میشود.

رشته پلویی پس از خشک شدن بو داده می شود.

یادآوری: نمک برای بهبود کیفیت بافت، حالت ارتجاعی خمیر و چسبندگی به آن اضافه می گردد.

رشته های ناهمگون و قطعات خمیر

به رشته های به هم چسبیده، عصایی و قطعات خمیر خشک شده گفته می شود.

رشته های شکسته

به رشته هایی که طول آن ها کمتر از ۳ سانتی متر باشد گفته می شود.

سایر مواد:

علاوه بر مواد اولیه اصلی می توان از گلوتن، آرد سویا، آرد بادام زمینی نیز در تهیه رشته استفاده نمود.

روش تولید رشته آش و پلو

برای تهیه رشته ابتدا مواد اولیه را به صورت خشک به مدت ۲۰ دقیقه به خوبی مخلوط می نماید تا یکنواخت شود.

سپس به مخلوط آب اضافه می شود تا خمیر، شکل و قوام لازم را به دست آورد.

در صورت لزوم، در این مرحله می توان برخی از مواد افزودنی را در محلول آب نمک حل کرد و به خمیر اضافه نمود.

پس از به دست آمدن خمیر، آن را به مدت ۲۰ دقیقه استراحت می دهند تا به اصطلاح جا بیفتد و یکنواخت شود.

با استفاده از دستگاه مشت زن و دستگاه پهن کن خمیر را به شکل صفحات مستطیلی آماده برش در آورده

و به وسیله دستگاه برش رشته ،خمیر را به شکل رشته ای بلند در می آورند.

سپس مراحل خشک کردن، خنک کردن، برش دادن رشته ها و بسته بندی انجام می گردد.

ویژگی های محصول نهایی

شکل ظاهری:

رشته ها باید تا حد امکان صاف، یکنواخت، به طول حداقل ۱۵ سانتی متر و فاقد لک و مواد خارجی باشند.

رنگ:

رشته آشی باید سفید مایل به کرم و رشته پلویی باید قهوه ای روشن باشد.

مزه و بو:

رشته باید دارای مزه و بوی مخصوص به خود و فاقد مزه و بوی ترشیدگی، کپک زدگی، ماندگی و سایر بوهای غیرطبیعی باشد.

دستگاه های تولید رشته آش و پلویی تک پخت